,

Refraktometr z podświetleniem

399,00  z VAT

Availability: Pozostało tylko: 1

Instrukcja obsługi:

Zarówno refraktometr, jak i miód, który ma zostać zbadany, muszą mięć temperaturę ok. 20°C. Instrument w trakcie użytkowania należy trzymać w pozycji poziomej. W celu dokonania odczytu należy podnieść przezroczystą klapkę i umieścić próbkę miodu na szklanym pryzmacie w taki sposób, aby w całości został on pokryty miodem. Przed pobraniem próbki należy koniecznie wymieszać pojemnik z miodem, w przeciwnym razie odczyt może być błędny, ponieważ próbka będzie pobierana z górnej warstwy naczynia. W celu nałożenia miodu na pryzmat nie wolno posługiwać się żadnymi ostrymi przedmiotami, ponieważ pryzmat może zostać w ten sposób (tekst nieczytelny – przyp. red.) lub uszkodzony. Następnie należy natychmiast opuścić klapkę pryzmatu i odczytać wartość. Na refraktometrze – model (156 C) na wierzchu umieszczone jest pokrętło pozwalające na dokonanie kompensacji odchyłek temperaturowych.

Odczyt wartości:
Instrument należy skierować poziomo pod światło (lampy lub światło dzienne) i doregulować okular w taki sposób, aby zogniskować światło na skali. Wartość na skali można odczytać w łatwy sposób w miejscu, gdzie w polu widzenia skalę pomiędzy częścią zaciemniona a jasną przecina linia. Należy koniecznie pamiętać, aby po odczytaniu wartości starannie oczyścić pryzmat oraz klapkę pryzmatu przy pomocy ciepłej wody. Gdyby miód pozostał na instrumencie, mogłoby to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Kalibracja refraktometru 156G

Jedną kroplę oleju do regulacji dioptryjnej (dołączonego do dostawy w małej brązowej buteleczce) należy umieścić na błyszczącej stronie małego pryzmatu (dołączonego do dostawy, jest zawinięty w papier). Następnie należy podnieść klapkę refraktometru i ułożyć pryzmat na refraktometrze. W tym momencie zauważyć można będzie linię referencyjną (Brix 78,8%), w razie potrzeby można wykonać dodatkową regulację pokrętłem.

UWAGA! Kalibracji zazwyczaj nie trzeba wykonywać – należy zachować ostrożność.

Należy też pamiętać o tym, że jest to instrument optyczny i należy go w taki sposób traktować, w związku z tym należy unikać:

– znacznych różnic temperatur

– upuszczenia lub wstrząsania instrumentu

– wilgoci w miejscu przechowywania instrumentu

– szkodliwego środowiska w miejscu przechowywania instrumentu

DYREKTYWA RADY 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu

 Zawartość wilgoci:
– ogólnie nie więcej niż 20%
– wrzos (Calluna) w miodzie piekarskim ogólnie nie więcej niż 23%
– miód piekarski (przeznaczony do przemysłu spożywczego) z wrzosu (Calluna) nie więcej niż 25%

Refraktometr posiada trzy skale:
– `Be`
– Brix%
– Water % (woda %).