Eloxan GL – preparat do usuwania pozostałości miodu – 1kg

25,00  z VAT

Brak w magazynie

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE Środek pianowy silnie alkaliczny. Wytwarza żel na powierzchniach ułatwiający wnikanie w głąb zabrudzeń. Skutecznie usuwa resztki miodu. Wymaga płukania po zastosowaniu. Gotowy do użycia. Posiada cytrynowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA:

  • natrysk atomizerem,
  • gotowy do użycia,
  • czas działania: 10 – 25 min,
  • zmywać wodą o temp. 40 – 50ºC,

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w wydzielonym dobrze wentylowanym magazynie, w temp.+10ºC do +35ºC, w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO: DRAŻNIĄCY. Działa drażniąco na oczy i skórę. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy, przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza