APIBIOFARMA – probiotyczny preparat z ziołami dla pszczół-200 ml, 500 ml, 1000 ml

19,30 60,40  z VAT

Wyczyść

To mikrobiologiczny preparat dla pszczół przygotowany na bazie probiotycznych kultur matecznych SCD ProBio Oryginal opracowanych przez Amerykanina Matthew Wood a, autora Probiotycznej Technologii SCD, założyciela SCD Probiotics, ucznia Prof. Teruo Higa.
Wytworzony w naturalnym procesie fermentacji, z udziałem pożytecznych mikroorganizmów powszechnie występujących w naturze i nie modyfikowanych genetycznie z zachowaniem najwyższych standardów. Mieszanka paszowa uzupełniająca.

DZIAŁANIE:

– poprawa kondycji rodzin osłabionych
– wydłużenie żywotności pszczół robotnic
– stabilizacja dobrostanu rodzin pszczelich
– ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej
– poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu
– ograniczenie zatruć pokarmowych
– poprawa warunków sanitarnych w gnieździe

ApiBioFarma to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i jego otoczeniu. Pożyteczne mikroogranizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.

ZALECENIA DODATKOWE:

– są to żywe organizmy, których nie można mieszać z chemicznymi środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, detergentami oraz środkami dezynfekcyjnymi,
– nie należy przeprowadzać zabiegów podczas silnego nasłonecznienia,
– nie używać wody chlorowanej.

DAWKOWANIE:

Wykonać oprysk ula roztworem ApiBioFarma z wodą w proporcji 100ml/5 litrów wody (na około 10 rodzin). Zalecany oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego. Jeżeli pszczoły chorują opryskiwać również zewnętrzne powierzchnie ula i jego otoczenie.

– Dodatek do wody pitnej dla pszczół:

1 litr ApiBioFarma/100 litrów wody, lub 10-50ml ApiBioFarma w 1 litrze wody dla jednej rodziny pszczelej (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich)

– Dodatek do wody i syropu:

a) w okresie wiosennym i jesiennym 2 litry ApiBioFarma/100 litrów syropu
b) w sezonie: 1 litr ApiBioFarma/100 litrów syropu. Dla osiągnięcia lepszych rezultatów podawać preparat i wykonywać opryski co 3-4 tygodnie.

– Biodezynsekcja:

0,5 litra ApiFarma / 3litry wody (na około 10 uli) – spryskać wnętrze ula po usuwaniu zanieczyszczeń, opryskiwać ramki i miejsca, na których pojawiły się oznaki pleśni pryskać porażony czerw dezynfekować narzędzie do pracy w pasiece spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

Preparat jest gotowy do zastosowania po rozcieńczeniu z wodą niechlorowaną w proporcjach podanych powyżej. Zastosowanie preparatu nie wiąże się z przestrzeganiem okresu karencji, gdyż środek jest w pełni nieszkodliwy.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Nie ma okresu karencji i prewencji.

Okres karencji: czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji
Podstawa prawna Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)

Okres prewencji: czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin
Podstawa prawna
Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)

Do dodatku paszowego polecamy podkarmiaczki pasujące do każdego typu ula, w naszej ofercie znajdą państwo ciasta, oraz alternatywnie syrop który będzie wartościowym pokarmem dla pszczół!

Objętość

200 ml, 500 ml, 1000 ml