ul-wielkopolski-10-ramkowy-z-dennica-wysoka-higieniczna-plastikowa-malowany (1)